Garanti Şartları

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın tüketiciye  teslim tarihinden itibaren başlar.Binek araçlarda 2 yıl (24 ay);ticari araçlarda (taksi hariç),motosikletlerde iş makinelerinde,deniz taşıtlarında ve özel donanımlı araçlarda 1 yıl (12 ay) ticari taksilerde sadece taksi aküsü kullanılması durumunda 1 yıl (12 ay) geçerlidir.

2. Ürünün bütün parçaları dâhil olmak  üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Ürünün  garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün  tamir süresi en fazla 20 iş gününü geçemez. Bu süre, ürün arızasının  servise servis yoksa ürün satıcısına, bayisine , acentesine, temsilciliğine, ithalatçısına veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Tüketici arıza bildirimini;telefon,fax,e-posta,iadeli taahütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir.Ancak,uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.Arıza 10 işgünü içerisinde giderilmezse,üretici / ithalatcı; ürün tamir edilene kadar,benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen akünün garanti süresi,daha önce satın alınan akünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

5. Ürünün garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik,gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde;hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 6. Tüketici, onarım hakkını kullanmasına rağmen aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi hainde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunun 11. Maddesinde yer alan seçimlik haklarından;malın ücretsiz değiştirilmesini bedel iadesini yada ayıp oranında indirimi talep edebilir.               

a. Ürünün tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren.garanti süresi içinde kalmak kaydıyla,bir yıl içinde en az dört kere veya imalatçı-üretici-ithalatcı tarafından belirlenen garanti süresi içinde altı kere arızalanmasının yanı sıra bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması,                              

b. Tamir için gereken azami sürenin aşılması,                                                                                                                                                         

c. Firmanın yetkili servis istasyonu, satıcısı, üreticisi veya ithalatcısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığı belirlenmesi.                                                                                                                                                                                                      

7.Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.                          

8.Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine ya da Tüketici Mahkemesine başvurabilir.                                                                                                

9. Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
 

GARANTİ KAPSAMI ve UYGULAMASI
1.  Akülerimiz starter (taşıt araçlarında yol verme) kurşun-asit tam kapalı ve bakım gerektirmeyen akülerdir.Farklı amaçlarla kullanılması halinde garanti kapsamına girmez.
 

2. Akü arızalanırsa,garanti belgesi (yeni araçlarda araç ruhsatı) ile birlikte yetkili servis noktalarından birine başvurmalıdır.                                          

3.Aşağıdaki durumlarda akü GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.                                                                                                                                

 a.Yetkili servisler dışında aküye müdahele edilmesi,                                                                                                                                               

 b.Aracın elektrik donanımında arıza,eksiklik veya kullanım hataları (marş ve şarj dinamosu,konjektör,kayış ayarları,elektrik tesisatında kaçak,açık bırakılan donanımlar,uzun süre çalıştırılmama durumu,vb.) nedeni ile aküde meydana gelebilecek aşırı şarj,aşırı deşarj,sertleşme veya plaka dökülmelerinin sonucu aküde hasarın meydana gelmesi.                                                                                                                                          

 c.Kutup başının ters bağlanması,akım boşalması,akü kutup başlarına kısa devreyaptırılması,akü kablolarının gevşek bağlanması,kıvılcımlanma, harici alev,vb. durumlar nedeniyle meydana gelen arızalardan dolayı akü ve araçta hasar oluşması                                                                                      

 d.Akü kapağının açılması sureti ile saf su,su,asitve diğer sıvıların eklenmesi sebebiyle aküde hasarın meydana gelmesi                                             

 e.Dış darbeler nedeniyle aküde hasarın (darbe,çatlak,kırık,vb.)oluşması                                                                                                                  

 f.Araçta uygun olmayan akü kullanılması sebebiyle akü ve/veya araçta yıpranma / Hasar oluşması.                                                                           

 g.Seri (24V) veya Paralel (12V) bağlı olarak çift akü ile çalışan araçlarda akülerin birinden ayrı çıkış alınarak akünün şarj ve deşarjında dengesizliğe sebep olunması.                                                                                                                                                                                              

 h.Araca takılan ek donanımlar (telsiz,telefon,alarm,televizyon,müzik sistemi,ısıtıcı,harici şarj çıkışları,vb.)ve LPG donanımı sarfiyatının akü kapasitesine uygun olmaması.                                                                                                                                                                              

 i.Akünün kullanım hatasından ötürü deşarj olması,(Deşarj edilen akülerin yeniden şarj edilmesi, yetkili servisler tarafından ücret karşılığı yapılmaktadır.)

4.Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince:ürün faturası garanti belgesi yerine geçmez                                                            

5.Garanti belgesinin geçerli olabilmesi için arka sayfadaki bilgilerin eksiksiz doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.